Postup pri chemickom čistení vykurovacieho systému

Revitalizácia technologických a energetických zariadení nielen znižuje náklady, ale zaisťuje aj bezproblémovú prevádzku, minimalizuje odstávky zariadenia a predlžuje jeho životnosť. Z pohľadu zákazníkov je čistenie často vnímané ako zásah do prevádzky zariadenia. Nemusí však tomu byť tak.

My v Eko-chemo s.r.o. sa snažíme našim zákazníkom všetko maximálne uľahčiť. Pomocou mobilných zariadení minimalizujeme časové prestoje s odstávkami prevádzky, často pracujeme za plného chodu sústav bez potreby odpojenia, a to aj v zimnom období. Sme odborníkmi na chemické čistenie technologických a energetických zariadení. Máme 30 rokov skúseností a počas pôsobenia našej firmy sme vyčistili už stovky objektov a zariadení.

Získání informací a podkladů od zákazníka

1. Získanie informácií a podkladov od zákazníka a spracovanie cenovej ponuky.

Spoluprácu zvyčajne zahajujeme stretnutím, na ktorom so zákazníkom prediskutujeme jeho situáciu a získame podklady pre našu prácu.

 • počet radiátorov, objem systému
 • typ kotlov alebo výmenníkov, výkon zariadení
 • rozvody TÚV, bežné metre rozvodov (je ťažké zistiť, ale je to dôležitý údaj)
 • typ a počet chladiacich zariadení (prípadne bežné metre chladiacich rozvodov)
 • bojlery, zásobníky – objem
 • počet, prípadne typ filtrov vzduchotechniky
Diagnostika současného stavu topného systému

Diagnostika aktuálneho stavu systému a spracovanie nezávislého posudku energetických úspor vplyvom chemického čistenia.

Pri čistení vykurovacieho systému je súčasťou cenovej ponuky aj spracovanie posudku energetických úspor vplyvom chemického čistenia nezávislou konzultačnou spoločnosťou v oblasti energetiky.

Tento posudok vyčísli finančnú úsporu a návratnosť investície a vo vykurovacom období je doplnený aj termovíznymi snímkami stavu radiátorov pred a po čistení.

Vďaka tomu môžeme našim zákazníkom poskytnúť záruku dobre odvedenej práce.

Sme odborníkmi na chemické čistenie
technologických a energetických zariadení

Neváhajte nás kontaktovať. Radi vám vypracujeme individuálnu ponuku.

Realizace chemického čištění

3. Realizace chemického čištění

Chemické čistenie technologických a energetických zariadení väčšinou prebieha takto:

 1. prehliadka zariadenia a zistenie technického stavu pred čistením
 2. napojenie dávkovacích čerpadiel
 3. príprava chemického roztoku na dávkovanie
 4. prevádzka a meranie systému
 5. dávkovanie chemického roztoku (prípravok na zmäkčenie a odstránenie usadenín)
 6. cirkulácia v systéme
 7. neutralizácia chemického roztoku
 8. dávkovanie prípravku na odstránenie mastnoty
 9. preplach
 10. dávkovanie ochranných látok – inhibítorov korózie
 11. prehliadka zariadenia a zistenie technického stavu po čistení
 12. záverečný protokol
Realizace chemického čištění

Chemické čistenie sa vykonáva z výmenníkovej stanice v budove, ale je možné ho realizovať aj horizontálnym rozvodom.

Po vyčistení sa do systému vpravia prípravky na ošetrenie a ochranu vykurovacieho systému. Tie znižujú riziko korózie a tvorbu usadenín v rozvodoch a predlžujú ich životnosť.

Chemické čistenie je ukončené po prehliadke stavu čisteného zariadenia a uprataní pracoviska.

Zákazník dostane protokoly o zahájení a ukončení zákazky, prípadnú fotodokumentáciu a vzorky rozpustených nánosov.

Ušetrite 15-19 % nákladov na prevádzku!

Nami realizované chemické čistenie zvyčajne zaistí úsporu tepla o 15-19 %.
V prípade vykurovacích systémov možno následným zregulovaním a osadením termostatických ventilov ušetriť až 25% nákladov.
Inštalácia úpravne vody zabráni vzniku ďalších usadenín.

Neváhajte nás kontaktovať

Radi zodpovieme Vaše otázky ohľadom chemického čistenia technologických a energetických zariadení. Zavolajte nám, napíšte email, alebo využite náš kontaktný formulár. Všetko s Vami preberieme, prípadne sa k Vám prídeme pozrieť a zhodnotiť situáciu na mieste.

Navrhneme optimálny spôsob čistenia a spracujeme individuálnu cenovú ponuku..