Chemické čistenie radiátorov a vykurovacích systémov

Chemické čistenie radiátorov a sústav radiátorov vo vykurovacích systémoch výrazne znižuje náklady na kúrenie, ale tiež zaisťuje efektívne vykurovanie, minimalizuje odstávky vykurovacieho systému a predlžuje jeho životnosť..

Chemické čistenie radiátorov a vykurovacích systémov

Tento text bol publikovaný tiež ako článok na portále ASB.sk.

Prečo čistiť radiátory a rozvody vo vykurovacom systéme?

Pri ohreve a ochladzovaní vody v radiátoroch a rozvodoch tepla dochádza k postupnému vylučovaniu minerálnych a organických látok, ktoré akákoľvek používaná voda obsahuje. To vedie k tvorbe usadenín, nánosov a inkrustácií, ktoré spolu s koróznym pôsobením vody znižujú účinnosť tepla, spôsobujú hydraulické straty a poškodzujú vykurovací systém.

Ako funguje chemické čistenie vykurovacieho systému

Chemické čistenie radiátorov obnovuje správnu cirkuláciu teplonosného média a zvyšuje účinnosť systému. Chemické látky, ktoré používame, sú inertné voči kovom, t. j. nemajú na ne žiadny vplyv. Reagujú len na pevné nánosy a kaly vo vykurovacom systéme. Používame aj inhibítory korózie, ktoré znižujú riziko vzniku korózie a tvorby usadenín v radiátoroch a rozvodoch a predlžujú ich životnosť.

Efekty chemického čistenia vykurovacieho systému

Chemickým čistením vertikálnej časti (rozvodov) a horizontálnej časti (telies) vykurovacieho systému dochádza k úspore nákladov na prevádzku a údržbu systému a zvýšeniu jeho efektívnosti a životnosti. Chemické čistenie:

 • obnovuje prietok vo vykurovacích telesách a rozvodoch
 • znižuje tepelné a hydraulické straty v rozvodoch
 • znižuje spotrebu obehových a cirkulačných čerpadiel

Diagnostika aktuálneho stavu vykurovacieho systému a spracovanie nezávislého posudku energetických úspor vplyvom chemického čistenia.

Pri čistení vykurovacieho systému je súčasťou cenovej ponuky aj spracovanie posudku energetických úspor vplyvom chemického čistenia nezávislou konzultačnou spoločnosťou v oblasti energetiky. Tento posudok vyčísli finančnú úsporu a návratnosť investície a vo vykurovacom období je doplnený aj termovíznymi snímkami stavu radiátorov pred a po čistení.

Vďaka tomu môžeme našim zákazníkom poskytnúť záruku dobre odvedenej práce.

Termovízne snímky radiátora pred a po čistení

Porovnaním termovíznych snímok radiátora ústredného vykurovania pred a po čistení možno vizuálne posúdiť vplyv chemického čistenia na efektivitu prenosu tepla a samotného čistenia.

Chemické čistenie radiátorov a vykurovacích systémov

Postup čistenia vykurovacieho systému

Chemické čistenie radiátorov a rozvodov vykurovacieho systému prebieha takto:

 1. prehliadka vykurovacieho systému a zistenie jeho technického stavu pred čistením
 2. napojenie dávkovacích čerpadiel
 3. príprava chemického roztoku na dávkovanie
 4. prevádzka a meranie systému
 5. dávkovanie chemického roztoku (prípravok na zmäkčenie a odstránenie usadenín)
 6. cirkulácia v systéme
 7. neutralizácia chemického roztoku
 8. dávkovanie prípravku na odstránenie mastnoty
 9. preplach
 10. dávkovanie ochranných látok – inhibítorov korózie
 11. prehliadka a zistenie technického stavu vykurovacieho systému po čistení
 12. záverečný protokol

Chemické čistenie sa vykonáva z výmenníkovej stanice v budove, ale je možné ho realizovať aj horizontálnym rozvodom.

Sme odborníkmi na chemické čistenie
technologických a energetických zariadení

Neváhajte nás kontaktovať. Radi vám vypracujeme individuálnu ponuku.

Ponúkame know-how, inovácie a skúsenosti

Naša firma sa špecializuje na chemické odstraňovanie všetkých vodných usadenín. Máme dlhoročné skúsenosti v oblasti čistenia. Ponúkame vám čistenie vykurovacích systémov bez odstávok zariadení aj v zimnom období a demontáže.

Účinné čistiace zmesi

zaisťujú účinné a šetrné čistenie

Čistenie v mieste inštalácie

často bez potreby odstávky zariadenia

Rozsiahle technické zázemie

na čistenie celých systémov

Investujeme do inovácií

neustále optimalizujeme diagnostický a čistiaci proces

Neváhajte nás kontaktovať

Radi zodpovieme Vaše otázky ohľadom chemického čistenia technologických a energetických zariadení. Zavolajte nám, napíšte email, alebo využite náš kontaktný formulár. Všetko s Vami preberieme, prípadne sa k Vám prídeme pozrieť a zhodnotiť situáciu na mieste.

Navrhneme optimálny spôsob čistenia a spracujeme individuálnu cenovú ponuku..