Chemické čistenie rozvodov úžitkovej vody

Chemické čistenie rozvodov teplej úžitkovej vody odstraňuje nánosy vodného kameňa a usadenín, čím zabraňuje korózii a upchávaniu rozvodov. Okrem toho bráni nárastu tlakových a hydraulických strát a obnovuje teplotu na výstupe vplyvom lepšieho prenosu tepla.

Chemické čistenie rozvodov úžitkovej vody

Prečo čistiť rozvody teplej úžitkovej vody?

Pri prúdení teplej vody v potrubí dochádza k postupnému vylučovaniu minerálnych a organických látok, ktoré akákoľvek používaná voda obsahuje. To vedie k tvorbe usadenín, nánosov a inkrustácií, ktoré spolu s koróznym pôsobením vody znižujú účinnosť tepelnej výmeny, spôsobujú hydraulické straty a poškodzujú rozvody TÚV.

Ako funguje chemické čistenie rozvodov teplej úžitkovej vody?

Chemické čistenie rozvodov teplej úžitkovej vody obnovuje prestup tepla a zvyšuje účinnosť tepelnej výmeny a prúdenia. Chemické látky, ktoré používame, sú inertné voči kovom, t. j. nemajú na ne žiadny vplyv. Reagujú len na pevné nánosy a inkrustácie na stenách potrubí. Používame aj inhibítory korózie, ktoré znižujú riziko korózie a tvorbu usadenín v potrubí a predlžujú životnosť rozvodov.

Efekty chemického čistenia rozvodov teplej úžitkovej vody

Chemickým čistením rozvodov teplej úžitkovej vody dochádza k úspore nákladov na prevádzku a údržbu systému a zvýšeniu ich efektívnosti a životnosti. Chemické čistenie:

 • zvyšuje životnosť sústav odstránením koróznych splodín a ďalších nánosov
 • obnovuje teplotu na výtokoch u koncových používateľov
 • zvyšuje účinnosť sústav
 • znižuje náklady na opravy a údržbu armatúr

Potrubie pred a po čistení

Porovnaním stavu rozvodov teplej úžitkovej vody pred a po čistení možno vizuálne posúdiť vplyv chemického čistenia na efektivitu prenosu tepla a samotného čistenia.

Chemické čistenie rozvodov úžitkovej vody

Postup čistenia rozvodov úžitkovej vody

 1. prehliadka a zistenie technického stavu rozvodov pred čistením
 2. napojenie dávkovacích čerpadiel
 3. príprava chemického roztoku na dávkovanie
 4. prevádzka a meranie systému
 5. dávkovanie chemického roztoku (prípravok na zmäkčenie a odstránenie usadenín)
 6. cirkulácia v systéme
 7. neutralizácia chemického roztoku
 8. dávkovanie prípravku na odstránenie mastnoty
 9. preplach
 10. prehliadka a zistenie technického stavu rozvodov po čistení
 11. záverečný protokol

Čistenie rozvodov teplej vody sa realizuje vždy pri odstávke.

Sme odborníkmi na chemické čistenie
technologických a energetických zariadení

Neváhajte nás kontaktovať. Radi vám vypracujeme individuálnu ponuku.

Ponúkame know-how, inovácie a skúsenosti

Naša firma sa špecializuje na chemické odstraňovanie všetkých vodných usadenín. Máme dlhoročné skúsenosti v oblasti čistenia. Ponúkame vám čistenie vykurovacích systémov bez odstávok zariadení aj v zimnom období a demontáže.

Účinné čistiace zmesi

zaisťujú účinné a šetrné čistenie

Čistenie v mieste inštalácie

často bez potreby odstávky zariadenia

Rozsiahle technické zázemie

na čistenie celých systémov

Investujeme do inovácií

neustále optimalizujeme diagnostický a čistiaci proces

Neváhajte nás kontaktovať

Radi zodpovieme Vaše otázky ohľadom chemického čistenia technologických a energetických zariadení. Zavolajte nám, napíšte email, alebo využite náš kontaktný formulár. Všetko s Vami preberieme, prípadne sa k Vám prídeme pozrieť a zhodnotiť situáciu na mieste.

Navrhneme optimálny spôsob čistenia a spracujeme individuálnu cenovú ponuku..