Optimálne nastavenie vykurovacích systémov

Naša firma vám môže ponúknuť širokú škálu služieb od bežnej výmeny termostatických ventilov až po vypracovanie projektu optimálneho nastavenia vykurovacej sústavy s montážou regulačných armatúr na vstupe do objektu alebo na päte stúpacích potrubí s kompletným vyladením celej vykurovacej sústavy a výmenou uzáverov na pätách objektu a stúpacieho potrubia. Správnou optimalizáciou systému ústredného kúrenia môžete ušetriť cca 15-19 %.

Optimálne nastavenie vykurovacích systémov

1. Optimalizácia vykurovacej sústavy

Optimalizácia vykurovacej sústavy spočíva vo vyregulovanie vykurovacej sústavy objektov, ktoré umožnia jeho rovnomerné vykurovania podľa najslabšieho článku v zostave (ktorým je najhoršie vykurovaná miestnosť). V prípade správneho nastavenia sústavy, každý radiátor odoberá rovnaké množstvo tepla, bez ohľadu na vzdialenosť od zdroja tepla. Kvalitne regulovaný systém ústredného kúrenia dokáže dosiahnuť úspory 15-19%. Pri takejto úspore je potom návratnosť nákladov na vyregulovanie cca 3-5 rokov. Naša optimalizácia sústav spočíva v pasportizáciu (opis a zameranie sústavy, dĺžka a dimenzie rozvodov, určenie typu, veľkosti a typu termostatických ventilov, apod.), Ktorá sa vykonáva iba v prípade nedostupnej technických podkladov a v neposlednom rade regulácie vykurovacej sústavy, čo je samotné fyzické nastavenie armatúr a prevedenie regulácie.

2. Inštalácia meračov tepla - (RTN)

Inštalácia meračov tepla je ďalšia služba, ktorú naša firma ponúka. Novela zákona o hospodárení energií zavádza od 1. januára r. 2015 majiteľov domov povinnosť u všetkých vnútorných tepelných zariadení inštalovať nielen príslušné regulačné prvky, ale aj zariadenia registrujúce dodávku tepelnej energie (merače tepla). Naša firma ponúka merače viac druhov od meračov odparovacích, až po najmodernejšie merače elektronické vícečidlové. Každý užívateľ chce zaplatiť len za teplo, ktoré skutočne spotreboval. Po montáži meracích prístrojov a následnom rozdelení nákladov na energie, sa používateľ zaujíma o spotrebu energie s ohľadom na jej úsporu. Táto úspora v spotrebe energie, ako vyplýva zo štúdií, môže byť až 20%. Všetci odečitatelé majú pre každú užívateľskú jednotku k dispozícii predtlačené odpočtovej protokoly s údajmi o vybavení meracej techniky. Tým sa zabezpečí, že bude kompletne odpočítaná spotreba všetkých registračných prístrojov. Majiteľ následne obdrží dokumentáciu (kópiu) odečteného protokolu. Tým sa rozdelí celkové vynaložené financie vykurovacej sústavy na čisté vykurovacie náklady a na náklady na teplú vodu. Rozúčtovanie môže byť vykonané buď diaľkové, alebo fyzickou prehliadkou, podľa typu výberu RTN.

3. Revitalizácia termostatických ventilov

Revitalizáciu termostatických ventilov odporúčame vykonávať s nadväznosťou na chemické čistenie vykurovacích sústav pre ich skvalitnenie, vyváženie a zároveň prínos väčších úspor. Dôvodov, ktoré by nás mali viesť k revitalizácii je hneď niekoľko. Napríklad termostatický ventil, rovnako ako každé iné technické zariadenie, starne a prestáva plniť svoju funkciu. Rokmi sa stáva, že chátra aj morálne a ďalej v celej sústave nastávajú zmeny. Príčinou zmien môže byť starobe alebo zateplenie a vďaka tomu sa niektoré ventily stávajú nefunkčnými (ulamujú sa hlavica, je poškodená, či neodbornými zásahmi pozmenená regulácia objektu, atď.), Ďalej potom zlé nasadenie kolkov a pod. Toto sú niektoré typické príčiny nefunkčnosti vykurovacích systémov a teda aj dôvodov k ich revitalizácii.

Pre správnu funkčnosť vykurovacích systémov, odporúčame s nadväznosťou na tieto služby vždy vykonať chemické čistenie kúrenie..

Optimálne nastavenie vykurovacích systémov

Projekt otopné soustavy

Technické řešení vyregulování rozvodů tepla, teplé vody a topných systémů včetně technických podkladů pro realizaci úprav. Pro vytvoření projektu vyregulování otopné soustavy v popsaném rozsahu je nutným podkladem původní projekt otopné soustavy, kde jsou uvedeny dimenze prvků otopné soustavy, délky rozvodů apod. V případě, že je projekt nedostatečný a nelze z něj tyto informace odečíst, je nutno provést pasportizaci otopné soustavy.

Pasportizace otopné soustavy

Popis a zaměření skutečného stavu soustavy, délka a dimenze rozvodů, určení typu a velikosti otopných těles, typ termostatických ventilů apod.