Chemické čistenie kotlov

Chemické čistenie kotlov výrazne znižuje náklady na ich prevádzku, zvyšuje tepelný výkon a zabraňuje prepáleniu stien kotla. Pravidelné čistenie kotlov okrem toho predlžuje ich životnosť a minimalizuje odstávky systému..

Chemické čistenie kotlov

Prečo čistiť kotle?

Pri ohreve a ochladzovaní vody v kotli a rozvodoch vody dochádza k postupnému vylučovaniu minerálnych a organických látok, ktoré akákoľvek používaná voda obsahuje. To vedie k tvorbe usadenín, nánosov a inkrustácií, ktoré spolu s koróznym pôsobením vody znižujú účinnosť tepla, spôsobujú hydraulické straty a poškodzujú kotol.

Ako funguje chemické čistenie kotla?

Chemické čistenie kotla obnovuje prestup tepla a zvyšuje účinnosť systému. Chemické látky, ktoré používame, sú inertné voči kovu, t. j. nemajú na ne žiadny vplyv. Reagujú len na pevné nánosy a inkrustácie na stene kotla. Používame aj inhibítory korózie, ktoré znižujú riziko korózie a tvorbu usadenín v kotli a predlžujú jeho životnosť.

Efekty chemického čistenia kotla

Chemickým čistením kotla a rozvodov teplej úžitkovej vody dochádza k úspore nákladov na prevádzku a údržbu systému a zvýšeniu jeho efektívnosti a životnosti. Chemické čistenie:

 • odstraňuje nánosy vodného kameňa a ďalších usadenín a korózne splodiny
 • zvyšuje tepelný výkon
 • zabraňuje prepáleniu stien kotla
 • predlžuje životnosť kotla aj celého systému

Vykurovacia vložka kotla pred a po čistení

Porovnaním stavu vykurovacej vložky kotla pred a po čistení možno vizuálne posúdiť vplyv chemického čistenia na efektivitu prenosu tepla a samotného čistenia.

Chemické čistenie kotlov

Postup čistenia kotlov

Priebeh chemického čistenia kotlov:

 1. prehliadka a zistenie technického stavu kotla pred čistením
 2. napojenie dávkovacích čerpadiel
 3. príprava chemického roztoku na dávkovanie
 4. prevádzka a meranie systému
 5. dávkovanie chemického roztoku (prípravok na zmäkčenie a odstránenie usadenín)
 6. cirkulácia v systéme
 7. neutralizácia chemického roztoku
 8. dávkovanie prípravku na odstránenie mastnoty
 9. preplach
 10. prehliadka a zistenie technického stavu kotla po čistení
 11. záverečný protokol

Chemické čistenie kotlov sa najčastejšie realizuje spolu s čistením celého vykurovacieho systému. Kotle je možné čistiť aj samostatne.

Sme odborníkmi na chemické čistenie
technologických a energetických zariadení

Neváhajte nás kontaktovať. Radi vám vypracujeme individuálnu ponuku.

Ponúkame know-how, inovácie a skúsenosti

Naša firma sa špecializuje na chemické odstraňovanie všetkých vodných usadenín. Máme dlhoročné skúsenosti v oblasti čistenia. Ponúkame vám čistenie vykurovacích systémov bez odstávok zariadení aj v zimnom období a demontáže.

Účinné čistiace zmesi

zaisťujú účinné a šetrné čistenie

Čistenie v mieste inštalácie

často bez potreby odstávky zariadenia

Rozsiahle technické zázemie

na čistenie celých systémov

Investujeme do inovácií

neustále optimalizujeme diagnostický a čistiaci proces

Neváhajte nás kontaktovať

Radi zodpovieme Vaše otázky ohľadom chemického čistenia technologických a energetických zariadení. Zavolajte nám, napíšte email, alebo využite náš kontaktný formulár. Všetko s Vami preberieme, prípadne sa k Vám prídeme pozrieť a zhodnotiť situáciu na mieste.

Navrhneme optimálny spôsob čistenia a spracujeme individuálnu cenovú ponuku..