Chemické čistenie filtrov vzduchotechniky

Chemické čistenie vzduchotechniky odstraňuje nánosy prachu a usadenín, čím zabraňuje korózii a upchávaniu systému.

Chemické čistenie filtrov vzduchotechniky

Prečo čistiť vzduchotechniku?

Pri každodennej prevádzke vzduchotechniky a klimatizácie dochádza k zanášaniu filtrov drobnými čiastočkami, prachom a nečistotami, napr. mastnotou z pripáleného oleja. To vedie k tvorbe usadenín a nánosov, ktoré spolu s koróznym pôsobením znižujú účinnosť tepla a spôsobujú straty prúdenia vzduchu a tepelnej výmeny.

Ako funguje chemické čistenie vzduchotechniky?

Chemické čistenie vzduchotechniky obnovuje prestup tepla a zvyšuje účinnosť systému. Chemické látky, ktoré používame, sú inertné voči kovom, t. j. nemajú na ne žiadny vplyv. Reagujú len na pevné nánosy a inkrustácie na stene vzduchotechniky. Používame aj inhibítory korózie, ktoré znižujú riziko korózie a tvorbu usadenín vo vzduchotechnike a predlžujú jej životnosť.

Efekty chemického čistenia vzduchotechniky

Chemickým čistením vzduchotechniky a rozvodov teplej úžitkovej vody dochádza k úspore nákladov na prevádzku a údržbu systému a zvýšeniu jeho efektívnosti a životnosti. Chemické čistenie:

 • čistenie filtrov vzduchotechniky od mastnoty a pripáleného oleja
 • zabraňuje upchatiu filtrov
 • zvyšuje účinnosť filtrov

Filter vzduchotechniky pred a po čistení

Porovnaním stavu filtra vzduchotechniky pred a po čistení je možné vizuálne posúdiť efektívnosť samotného čistenia.

Chemické čistenie filtrov vzduchotechniky

Postup čistenia filtrov vzduchotechniky

Priebeh chemického čistenia vzduchotechniky:

 1. prehliadka zariadenia a zistenie technického stavu pred čistením
 2. napojenie dávkovacích čerpadiel
 3. príprava chemického roztoku na dávkovanie
 4. prevádzka a meranie systému
 5. dávkovanie chemického roztoku (prípravok na zmäkčenie a odstránenie usadenín)
 6. cirkulácia v systéme
 7. neutralizácia chemického roztoku
 8. dávkovanie prípravku na odstránenie mastnoty
 9. preplach
 10. prehliadka zariadenia a zistenie technického stavu po čistení
 11. záverečný protokol

Chemické čistenie filtrov vzduchotechniky sa realizuje počas odstávky.

Sme odborníkmi na chemické čistenie
technologických a energetických zariadení

Neváhajte nás kontaktovať. Radi vám vypracujeme individuálnu ponuku.

Ponúkame know-how, inovácie a skúsenosti

Naša firma sa špecializuje na chemické odstraňovanie všetkých vodných usadenín. Máme dlhoročné skúsenosti v oblasti čistenia. Ponúkame vám čistenie vykurovacích systémov bez odstávok zariadení aj v zimnom období a demontáže.

Účinné čistiace zmesi

zaisťujú účinné a šetrné čistenie

Čistenie v mieste inštalácie

často bez potreby odstávky zariadenia

Rozsiahle technické zázemie

na čistenie celých systémov

Investujeme do inovácií

neustále optimalizujeme diagnostický a čistiaci proces

Neváhajte nás kontaktovať

Radi zodpovieme Vaše otázky ohľadom chemického čistenia technologických a energetických zariadení. Zavolajte nám, napíšte email, alebo využite náš kontaktný formulár. Všetko s Vami preberieme, prípadne sa k Vám prídeme pozrieť a zhodnotiť situáciu na mieste.

Navrhneme optimálny spôsob čistenia a spracujeme individuálnu cenovú ponuku..