Chemické čistenie chladiacich systémov

Chemické čistenie chladiacich systémov odstraňuje nánosy usadenín, čím zabraňuje korózii a upchávaniu systému. Okrem toho bráni nárastu tlakových a hydraulických strát a obnovuje teplotu na výstupe vplyvom lepšieho prenosu tepla.

Chemické čistenie chladiacich systémov

Prečo čistiť chladiaci systém?

Pri cirkulácii teplonosného média v chladiacom systéme dochádza k postupnému vylučovaniu minerálnych a organických látok obsiahnutých v chladiacom médiu. To vedie k tvorbe usadenín, nánosov a inkrustácií, ktoré spolu s koróznym pôsobením znižujú účinnosť tepla, spôsobujú hydraulické straty a poškodzujú chladiaci systém.

Ako funguje chemické čistenie chladiaceho systému?

Chemické čistenie chladiaceho systému obnovuje prestup tepla a zvyšuje účinnosť systému. Chemické látky, ktoré používame, sú inertné voči kovom, t. j. nemajú na ne žiadny vplyv. Reagujú len na pevné nánosy a inkrustácie na stene chladiaceho systému. Používame aj inhibítory korózie, ktoré znižujú riziko korózie a tvorbu usadenín v chladiacom systéme a predlžujú jeho životnosť.

Efekty chemického čistenia chladiaceho systému

Chemickým čistením chladiaceho systému dochádza k úspore nákladov na prevádzku a údržbu systému a zvýšeniu jeho efektívnosti a životnosti. Chemické čistenie:

 • odstraňuje nánosy vodného kameňa
 • bráni upchatiu výmenníka
 • odstraňuje nánosy z potrubí kondenzátora
 • zvyšuje výkon a predlžuje životnosť zariadení

Chladiaci systém pred a po čistení

Porovnaním stavu chladiaceho systému pred a po čistení možno vizuálne posúdiť vplyv chemického čistenia na efektivitu prenosu tepla a samotného čistenia.

Chemické čistenie chladiacich systémov

Postup čistenia chladiaceho systému

Priebeh chemického čistenia chladiacich systémov:

 1. prehliadka a zistenie technického stavu chladiaceho systému pred čistením
 2. napojenie dávkovacích čerpadiel
 3. príprava chemického roztoku na dávkovanie
 4. prevádzka a meranie systému
 5. dávkovanie chemického roztoku (prípravok na zmäkčenie a odstránenie usadenín)
 6. cirkulácia v systéme
 7. neutralizácia chemického roztoku
 8. dávkovanie prípravku na odstránenie mastnoty
 9. preplach
 10. prehliadka zariadenia a zistenie technického stavu po čistení
 11. záverečný protokol

Chemické čistenie chladiaceho systému sa vykonáva buď počas prevádzky alebo pri odstávke.

Sme odborníkmi na chemické čistenie
technologických a energetických zariadení

Neváhajte nás kontaktovať. Radi vám vypracujeme individuálnu ponuku.

Ponúkame know-how, inovácie a skúsenosti

Naša firma sa špecializuje na chemické odstraňovanie všetkých vodných usadenín. Máme dlhoročné skúsenosti v oblasti čistenia. Ponúkame vám čistenie vykurovacích systémov bez odstávok zariadení aj v zimnom období a demontáže.

Účinné čistiace zmesi

zaisťujú účinné a šetrné čistenie

Čistenie v mieste inštalácie

často bez potreby odstávky zariadenia

Rozsiahle technické zázemie

na čistenie celých systémov

Investujeme do inovácií

neustále optimalizujeme diagnostický a čistiaci proces

Neváhajte nás kontaktovať

Radi zodpovieme Vaše otázky ohľadom chemického čistenia technologických a energetických zariadení. Zavolajte nám, napíšte email, alebo využite náš kontaktný formulár. Všetko s Vami preberieme, prípadne sa k Vám prídeme pozrieť a zhodnotiť situáciu na mieste.

Navrhneme optimálny spôsob čistenia a spracujeme individuálnu cenovú ponuku..