Rozpustený kameň v bojleri – po čistení

Rozpustený kameň v bojleri – po čistení