Chemické čistenie bojlerov a zásobníkov teplej úžitkovej a priemyselnej vody

Chemické čistenie bojlerov a zásobníkov teplej úžitkovej a priemyselnej vody výrazne znižuje náklady na ich prevádzku, zlepšuje každodenné fungovanie týchto zariadení, minimalizuje odstávky celého systému a predlžuje jeho životnosť.

Chemické čistenie bojlerov a zásobníkov teplej úžitkovej a priemyselnej vody

Prečo čistiť bojlery a zásobníky teplej vody?

Pri ohreve a ochladzovaní vody v bojleroch a zásobníkoch teplej úžitkovej a priemyselnej vody dochádza k postupnému vylučovaniu minerálnych a organických látok, ktoré akákoľvek používaná voda obsahuje. To vedie k tvorbe usadenín, nánosov a inkrustácií, ktoré spolu s koróznym pôsobením vody znižujú prestup tepla a tepelný výkon bojlera.

Ako funguje chemické čistenie bojlerov a zásobníkov?

Chemické čistenie bojlerov a zásobníkov obnovuje prestup tepla a zvyšuje účinnosť systému. Chemické látky, ktoré používame, sú inertné voči kovom, t. j. nemajú na ne žiadny vplyv. Reagujú len na pevné nánosy a inkrustácie na stenách bojlerov alebo zásobníkov a ich teplozmenných plochách. Používame aj inhibítory korózie, ktoré znižujú riziko korózie a tvorby usadenín v bojleri alebo zásobníku a predlžujú jeho životnosť.

Efekty chemického čistenia bojlerov a zásobníkov

Chemickým čistením bojlerov a zásobníkov teplej úžitkovej a priemyselnej vody dochádza k úspore nákladov na prevádzku a údržbu systému a zvýšeniu jeho efektívnosti a životnosti. Chemické čistenie:

 • odstraňuje nánosy vodného kameňa a ďalších usadenín
 • odstraňuje korózne splodiny (nielen na teplozmenných plochách, ale aj na výmenníku bojlera)
 • zvyšuje tepelný výkon
 • predlžuje životnosť zariadenia
 • možnosť aplikácie antikorózneho náteru

Aplikácia antikorózneho náteru

Pozn.: ATEST pre kontakt s pitnou vodou v zmysle vyhlášky MZ ČR č 409/2005 Zb. a č. 252/2004 Zb. pórovitý povlak na organickej báze, ktorý zabraňuje depasivácii ďalšieho pôsobenia solí nehorľavý, bez zápachu, riediteľný vodou, odolný proti vysokým teplotám (až 120 °C), dlhá životnosť (min. 5-7 rokov) možno aplikovať aj na iné kovové konštrukcie (napr. oceľ), betón, omietky, drevo

Bojler pred a po čistení

Porovnaním stavu bojlera pred a po čistení možno vizuálne posúdiť vplyv chemického čistenia na efektivitu prenosu tepla a samotného čistenia. Po vyčistení bojlera navyše aplikujeme 2 vrstvy antikorózneho náteru.

Chemické čistenie bojlerov a zásobníkov teplej úžitkovej a priemyselnej vody

Postup čistenia bojlerov a zásobníkov

Chemické čistenie bojlerov a zásobníkov postupuje takto:

 1. prehliadka a zistenie technického stavu bojlera alebo zásobníka pred čistením
 2. napojenie dávkovacích čerpadiel
 3. príprava chemického roztoku pre dávkovanie
 4. prevádzku a merania systému
 5. dávkovanie chemického roztoku (prípravok na zmäkčenie a odstránenie usadenín)
 6. cirkulácia v systéme
 7. neutralizácia chemického roztoku
 8. dávkovanie lieku na odstránenie mastnoty
 9. preplach
 10. prehliadka a zistenie technického stavu bojlera alebo zásobníka po čistení
 11. záverečný protokol

Chemické čistenie bojlerov sa vykonáva vždy samostatne a je nutná odstávka rozvodov.

Sme odborníkmi na chemické čistenie
technologických a energetických zariadení

Neváhajte nás kontaktovať. Radi vám vypracujeme individuálnu ponuku.

Ponúkame know-how, inovácie a skúsenosti

Naša firma sa špecializuje na chemické odstraňovanie všetkých vodných usadenín. Máme dlhoročné skúsenosti v oblasti čistenia. Ponúkame vám čistenie vykurovacích systémov bez odstávok zariadení aj v zimnom období a demontáže.

Účinné čistiace zmesi

zaisťujú účinné a šetrné čistenie

Čistenie v mieste inštalácie

často bez potreby odstávky zariadenia

Rozsiahle technické zázemie

na čistenie celých systémov

Investujeme do inovácií

neustále optimalizujeme diagnostický a čistiaci proces

Neváhajte nás kontaktovať

Radi zodpovieme Vaše otázky ohľadom chemického čistenia technologických a energetických zariadení. Zavolajte nám, napíšte email, alebo využite náš kontaktný formulár. Všetko s Vami preberieme, prípadne sa k Vám prídeme pozrieť a zhodnotiť situáciu na mieste.

Navrhneme optimálny spôsob čistenia a spracujeme individuálnu cenovú ponuku..