Čistenie technologických a energetických zariadení

Chemické čistenie technologických a energetických zariadení obnovuje správnu cirkuláciu médií a zvyšuje účinnosť systému.
Tým dochádza k úspore finančných prostriedkov a predĺženiu životnosti zariadenia.

Aké zariadenia čistíme?

Čistíme všetky technologické a energetické zariadenia, v ktorých dochádza k tvorbe usadenín.
Špecializujeme sa na bytové a panelové domy, obchodné centrá, priemyselné a komerčné objekty.

Sme odborníkmi na chemické čistenie
technologických a energetických zariadení

Neváhajte nás kontaktovať. Radi vám vypracujeme individuálnu ponuku.

Ako chemické čistenie vodných usadenín v energetických a technologických zariadeniach funguje?

Chemické čistenie technologických a energetických zariadení obnovuje správnu cirkuláciu médií a zvyšuje účinnosť systému. Chemické látky, ktoré používame, sú inertné voči kovom, t. j. nemajú na ne žiadny vplyv. Reagujú len na pevné nánosy a kaly vo vykurovacom systéme. Používame aj inhibítory korózie, ktoré znižujú riziko korózie a tvorbu usadenín v rozvodoch a predlžujú ich životnosť.

Vznik usadenín

Pri ohreve a ochladzovaní vody v technologických a energetických zariadeniach dochádza k postupnému vylučovaniu minerálnych a organických látok, ktoré akákoľvek používaná voda obsahuje. To vedie k tvorbe usadenín, nánosov a inkrustácií, ktoré spolu s koróznym pôsobením vody znižujú účinnosť tepla, spôsobujú hydraulické straty a poškodzujú zariadenie.

Prečo čistiť ?

Ušetrite 15-19 % nákladov na prevádzku!

Nami realizované chemické čistenie zvyčajne zaistí úsporu tepla o 15-19 %.
V prípade vykurovacích systémov možno následným zregulovaním a osadením termostatických ventilov ušetriť až 25% nákladov.
Inštalácia úpravne vody zabráni vzniku ďalších usadenín.

Neváhajte nás kontaktovať

Radi zodpovieme Vaše otázky ohľadom chemického čistenia technologických a energetických zariadení. Zavolajte nám, napíšte email, alebo využite náš kontaktný formulár. Všetko s Vami preberieme, prípadne sa k Vám prídeme pozrieť a zhodnotiť situáciu na mieste.

Navrhneme optimálny spôsob čistenia a spracujeme individuálnu cenovú ponuku..