Časté otázky

Vyčistenie rozvodov ústredného vykurovania je jednorazový úkon, ktorý výrazne pomôže zvýšiť efektivitu vykurovania, ušetrí prevádzkové náklady a odloží alebo úplne eliminuje potrebu rekonštrukcie rozvodov ÚV a radiátorov vďaka predĺženiu ich životnosti. Je to však jednorazový úkon, ktorý je po nejakej dobe vhodné opakovať. Perfektný stav ústredného vykurovania vrátane armatúr a regulačných prvkov má zásadný vplyv na spoľahlivosť a účinnosť sústav s priamym vplyvom na prevádzkové náklady a spotrebu tepla.

tento text bol publikovaný tiež ako článok na portále ASB.sk.


Môže chemické čistenie poškodiť povrch čistených materiálov, v tomto prípade vykurovacích telies a rozvodov?

Firma EKO-CHEMO využíva organickú chémiu s atestom na použitie na liatinu, oceľ, nehrdzavejúcu oceľ, meď a zinok. Čistiaca zmes je dlhoročným know-how firmy a reaguje výhradne so sedimentami.

Je potrebné zo systému vypustiť vodu?

Nie je. Chemické čistenie vykurovacieho systému prebieha pri kompletne napustenom systéme a je možné čistiť aj počas prevádzky, nielen mimo vykurovacej sezóny. Usadeniny sú vplyvom dávkovania chémie postupne rozpustené. Nejde o rýchly proces odlupovania, ale o priebežné narúšanie štruktúry úsad, ktoré vo výsledku nadobudnú kvapalné skupenstvo a čierne sfarbenie, o čom sa môže každý užívateľ bytu presvedčiť sám. Pracovný priestor je prístupný a technický personál vždy rád vyjde v ústrety v prípade otázok. V odborných materiáloch sa uvádza, že odstránenie nánosov možno v takomto prípade docieliť z 2/3 a nie až na kov. Záverečný preplach vykurovacieho systému sa však vykonáva dôkladne s dostatočnou časovou rezervou, aby došlo k odplaveniu väčšiny zvyškov rozpustených nánosov.

Ako dlho chemické čistenie trvá?

Čistenie závisí od stupňa zanesenia sústavy, ale v priemere trvá čistenie 16-20 stúpačiek 10 hodín. Pre lepšiu predstavu – bytový dom s celkovým počtom 24 bytov, ktorý nepresiahne vyššie uvedený počet stúpačiek, vyčistíme za jeden deň.

Naruší realizácia chemického čistenia chod budov alebo domácností?

Čistenie sa vykonáva vo vnútri systému a chemická zmes sa napúšťa v suteréne, väčšinou v pivničných priestoroch. Preto nie je potrebná prítomnosť našich pracovníkov v bytoch s výnimkou nahlásenia nejakej poruchy (pozri ďalší odsek).

Môže v priebehu čistenia alebo po čistení dôjsť ku komplikáciám? Ak sa nejaké negatívne javy objavia, je možné im predchádzať a aké sú následné nápravné opatrenia?

Vedľajšie efekty čistenia, ktoré sa môžu objaviť:

  • Zavzdušnenie systému a následná vlhkosť vo forme vodných kvapôčok okolo automatického odvzdušňovacieho ventilu v najvyšších poschodiach čisteného objektu. Tento problém odznie samovoľne (za 2-5 dní), ale užívateľom bytov odporúčame, aby pod ventil umiestnili nádobku na bezproblémový odtok vody.
  • Nepriechodný termoregulačný ventil. Z 90 % je tento jav spôsobený nedostatočnou spoluprácou užívateľov bytov, ktorých vopred upozorňujeme, aby mali počas čistenia ventil otvorený na maximum kvôli prúdeniu chemického roztoku. Neotvorením ventilu dochádza k znižovaniu celkovej efektivity procesu a keďže otvor v hlavici má toleranciu v milimetroch, môže dôjsť k jeho upchatiu. Problém možno odstrániť buď otvorením hlavice alebo opätovným preplachom stúpačky čistou vodou.
  • „Studený radiátor“ v niektorom jeho úseku. Nahromadený vzduch v systéme po dávkovaní chémie čerpadlami môže zapríčiniť krátkodobý výpadok v ohreve, ktorý možno odstrániť otvorením ventilu na maximum. Doba je veľmi individuálna, na základe našich skúseností by malo stačiť 20-30 minút. Ak by však nevykurovala viac ako polovica radiátora, je potrebné ho odvzdušniť, t. j. priamo v byte alebo v byte v najvyššom poschodí, kde sa nachádzajú odvzdušňovacie ventily.
  • Zakalenie radiátora po vyčistení. Tento jav sa môže objaviť v ktoromkoľvek poschodí. Dôvodom je nahromadenie uvoľnených sedimentov, ktoré na svojej ceste sústavou vytvoria zhluk, ktorý sa môže usadiť kdekoľvek v radiátore. Opätovným preplachom stúpačky chemikáliou s nízkou koncentráciou dôjde k dokaleniu, ktorá trvá max. 1 hodinu. Pre lepšiu predstavu – zo 4 500 radiátorov sme tento jav zaznamenali u troch vykurovacích telies.

Je potrebné čistiť systém vrátane rozvodov kotla a výmenníka, t. j. nielen stúpačky a radiátory?

Vyčistenie zdrojov ohrevu vody, t.j. výmenníka v kotli alebo samotných doskových či rúrkových výmenníkov výrazne zefektívni výslednú teplotu média a rýchlosť prenosu teploty, takže v systéme bude voda so správnymi parametrami. Za túto časť sústavy zodpovedná prevádzkovateľ kotolne, prípadne teplárne, pretože spokojnosť domácností a samozrejme životnosť zariadení v kotolni, ktoré vlastní, sú v jeho vlastnom záujme. Čiastočné čistenie bez vyčistenia kotolní je bez problémov možné, pretože v systéme nie je bahno, ako sa väčšina zákazníkov mylne domnieva, ale voda s určitými charakteristikami (pH, tvrdosť, množstvo obsiahnutých prvkov – vápnik, horčík, železo...). Vyčistenie nestráca svoj význam tým, že sa nevyčistí kompletná sieť, pretože hovoríme o usadeninách, ktoré vznikajú v dôsledku chemických reakcií, na ktorých sa podieľa množstvo prevádzkových faktorov. Tieto usadeniny následne pôsobia ako izolant na stenách rozvodov a radiátorov, v ktorých sa usádzajú. Vyčistené domy opäť získajú svoju maximálnu účinnosť, ktorá pre kompletne zrevitalizovaný objekt (zateplenie, plastové okná, rekonštrukcia strechy a ďalšie) predstavuje ďalšie zefektívnenie úspor nákladov za energie a údržbu.

Aká je návratnosť sumy vynaloženej na chemické čistenie?

Doba návratnosti je v rozsahu 2-3-5 rokov u bytových a panelových domov. Je to individuálne v závislosti od spotreby v objektoch a klimatických vplyvov. V porovnaní s celkovou rekonštrukciou systému v panelových domoch zahrňujúcou výmenu stúpačiek, prívodov a radiátorov chemické čistenie nepovažujeme za investíciu. Výmena súčastí systému by bola mnohonásobne nákladnejšia a po čase by aj tak došlo k problémom s usadeninami.

Ako často je systém potrebné čistiť?

Usadeniny sa znovu objavia ako dôsledok chemických procesov. Odporúčaná perióda čistenia vykurovacej sústavy je 7-10 rokov. U zariadení, akými sú doskové a rúrkové výmenníky, čistenie odporúča priamo výrobca, a to každé dva roky kvôli zachovaniu účinnosti prenosu tepla, prevencii korózie a predĺženiu životnosti zariadenia. Riadna údržba je jednou zo základných povinností každého majiteľa alebo prevádzkovateľa technického zariadenia a zahŕňa realizáciu všetkých prác na zachovanie úžitkových vlastností veci, t.j. udržiavanie zariadenia v takom stave, aby bolo schopné v plnom rozsahu plniť svoj účel. U vykurovacích sústav sa však na tento servis veľmi často zabúda.

Ako vznikajú usadeniny v sústave ÚV?

Vplyvom rozdielnych teplôt a vstupom plynov do systému dochádza k hromadeniu minerálnych prvkov a organických látok obsiahnutých v médiu (v tomto prípade vo vykurovacej vode). Výsledkom tohto procesu sú usadeniny a najmä kal v o vykurovacom systéme. Usadeniny sa prichytávajú na steny rozvodov, a to predovšetkým v slepých miestach. Kal sa drží najmä v dolnej tretine radiátorov, kde je nižšia cirkulácia a samotná voda ho nedokáže odplaviť. Inkrusty a kalové povlaky sa tvoria nielen na kovovom potrubí a armatúrach, ale aj na povrchu plastových potrubí. Na základe týchto podkladov je jediným riešením chemické čistenie vykurovacieho systému. Jediným riešením na zabránenie usadeniu týchto mechanických nečistôt vo forme inkrustov, t.j. pevných povlakov, je inštalácia chemickej úpravne vody.

Sme odborníkmi na chemické čistenie
technologických a energetických zariadení

Neváhajte nás kontaktovať. Radi vám vypracujeme individuálnu ponuku.

Neváhajte nás kontaktovať

Radi zodpovieme Vaše otázky ohľadom chemického čistenia technologických a energetických zariadení. Zavolajte nám, napíšte email, alebo využite náš kontaktný formulár. Všetko s Vami preberieme, prípadne sa k Vám prídeme pozrieť a zhodnotiť situáciu na mieste.

Navrhneme optimálny spôsob čistenia a spracujeme individuálnu cenovú ponuku..